POLARIS-pitanja i odgovori za administratore (V02)

utorak, 7. mart 2023.

Team Polaris

Ovdje su često postavljana pitanja i odgovori za Polarisove administratore.

Ako nemate ulogu administratora, pogledajte FAQ za krajnje korisnike.

Kompletan popis FAQ-a možete pronaći ovdje.

Imajte na umu da nisu sva pitanja i odgovori dostupni na svim jezicima.

Pomozite drugim Rotarijancima i Rotaracterima da izgrade znanje o Polarisu. Stvorite teme koje mogu koristiti drugi klubovi. Neka drugi članovi iskoriste vaše iskustvo. Vaš doprinos(prilog) mora ispunjavati sljedeće uvjete:

  • Vaš prilog mora biti relevantan za sve klubove. Vaš prilog mora biti na engleskom plus na još jednom jeziku (GE/FR/IT/ES/SV/IS/NL/BHS).
  • Koristite uslugu prevođenja DeepL ili Google. Vaš prilog može imati najviše jedan priloženi dokument po jeziku.

PAŽNJA! Prilog će biti javno dostupan i ne smije otkrivati ​​nikakve osobne podatke.

Molimo pošaljite svoje priloge na: jan.trnka@rotary.ch


Sadržaj (po kategorijama)

1) Osnovne upute

2) Prijava 

3) Članstvo i upravljanje podacima o članovima

4) Organizacija kluba i parametri kluba

5)  Klupski život (događaji, novosti, projekti, galerije itd.)

6)  Dokumenti i slike

7)  Bilteni i e-pošta

8)  Financije i računovodstvo

9)  Serijska (cirkularna) pisma

10)  Statistika