Polaris - Frågor och svar för funktionärer (v02)

tisdag 7 mars 2023

Team Polaris

Här finns vanliga frågor och svar för Polaris funktionärer.

Om du inte har en funktionärsroll kan du läsa de vanligaste frågorna för användare. Den fullständiga listan över vanliga frågor och svar finns här.

Observera att alla frågor och svar inte finns på alla språk.

______ 
Hjälp andra Rotarianer och Rotaracter att bygga upp kunskap om Polaris. Skapa ämnen som kan användas av andra klubbar. Låt andra medlemmar dra nytta av dina erfarenheter. Ditt bidrag måste uppfylla följande krav:

  • Ditt bidrag måste vara relevant för alla klubbar.
  • Bidraget måste vara på engelska och på ett annat språk (GE/FR/IT/ES/SV/IS/NL). Använd översättningstjänsten på DeepL eller Google.
  • Ditt bidrag får ha högst ett bifogat dokument per språk.
  • *UPPMÄRKNING* Bidraget kommer att vara offentligt tillgängligt och får inte innehålla några personuppgifter.

Vänligen skicka dina bidrag till: nico@rotary.se

Ofta ställda frågor


Innehållsförteckning (kategorier)

1) Allmänt

2) Inloggning

3) Hantering av medlemskap och uppgifter om medlemmar

4) Klubborganisation och klubbparametrar

5) Klubbens aktiviteter (evenemang, nyheter, projekt, gallerier osv.)

6) Dokument och bilder

7) Nyhetsbrev och e-post

8) Finansiering och redovisning

9) Bokstäver i serie

10) Statistik