Varifrån kommer namnet Polaris? (v00)

måndag 26 december 2022

Team Polaris

Många undrar varför detta IT-system heter Polaris och varifrån namnet kommer. Här är den sanna historien:

Sommaren 2019, när förnyelsen av den tidigare lösningen RCMS inleddes, kallades projektet RCMS V5. RCMS står för Rotary Content Management System och/eller för Rotary Cub Management System. På den tiden användes den även i Belgien och Luxemburg, där den kallades Harmony.

"Förnyelsen" av lösningen var en ny skapelse, eftersom den gamla grunden inte kunde anpassas till de nya kraven. Under projektets gång övervägde man att ge systemet ett nytt namn, eftersom nästan allt ändå var nytt.

Olivier Gardiol, den dåvarande projektledaren, upprättade en lista med namnförslag och genomförde en undersökning bland de personer som var involverade i projektet. Namnet Polaris kom med på listan eftersom det är en stor stjärna vid himlavalvet och när rotarianer i Frankrike talar om Paul Harris låter det som Pol-(H)arris = Polaris. Denna dolda anspelning på både den viktiga navigeringspunkten och Rotarys grundare fick genomslag och valdes slutligen som det nya namnet.

Olivier och hans fru Laurence är också upphovsmännen till logotypen, som innehåller Rotarys färger marinblått och guldgult.

Vi vill här betona att Polaris endast används som en pseudonym för detta IT-system inom Rotary. Det är inte ett registrerat varumärke i detta sammanhang och är inte relaterat till någon kommersiell eller annan icke-kommersiell produkt.

Polaris Logo