Hedersmedlemskap förklaras i detalj

lördag 25 mars 2023

Team Polaris

Hedersmedlem

Enligt  artiklarna 4.010 och 4.050 i 2016 års arbetsordning får en klubb endast bevilja hedersmedlemskap till en gästrotarian i en annan klubb eller till en icke-rotarian. En aktiv medlem kan med andra ord inte vara hedersmedlem i sin egen klubb!

Många rotarianer förstår inte den här regeln. Det står dock inte i vår makt att ändra på det. Vi kan endast hänvisa dessa personer till handboken.

I vissa länder har klubbarna en annan praxis och beviljar även hedersmedlemskap till sina egna aktiva medlemmar. För att göra detta möjligt skiljer Polaris mellan dessa fall:

1. RI:s hedersmedlemskap beviljas rotarianer som inte är medlemmar i klubben (i enlighet med RI:s regler)

2. RI:s hedersmedlemskap beviljas icke-rotarianer (enligt RI:s regler)

3. Lokalt hedersmedlemskap som beviljas rotarianer i den egna klubben (enligt lokala regler)

Fri bild by Frank on Pixabay

Skapa gäst relation

Bevilja RI hedersmedlemskap till en rotarian

Detta är endast möjligt för rotarianer från andra klubbar. Två fall kan inträffa:

1. Rotarianklubben som ska hedras använder Polaris och är i samma fall (land)  som den klubb som beviljar hedersmedlemskapet.

=> Sedan gör du rotarianen till gäst i din klubb och redigerar hans/hennes relation. Här kan du bevilja honom/henne hedersmedlemskap. Se bild till höger

2. Rotarianklubben använder INTE Polaris eller är INTE i samma fall (land)  som den klubb som beviljar hedersmedlemskapet.

=> I detta fall måste du först be Polaris-administratören att skapa rotarianen  som aktiv medlem i  Rotarys multidistrikt "Rotary Sverige" och du kan sedan ange honom/henne som gäst i din klubb och redigera hans/hennes relation. Du kan då bevilja honom/henne hedersmedlemskap i RI.

Rotarianer kan vara RI:s hedersmedlemmar i många klubbar, men inte i sin egen klubb. Varje hedersmedlemskap anmäls till RI.

När rotarianen utträder ur sin egen klubb eller avlider, kommer hans RI-hedersmedlemskap automatiskt att avslutas. Hans gästrelation avslutas också automatiskt.

Om rotarianen förflyttas till en annan klubb inom Polaris kommer hans RI-hedersmedlemskap att kvarstå. Om han förflyttas utanför Polaris avslutas hans RI-hedersmedlemskap och gästmedlemskap automatiskt.    

Editing Community parameters

Beviljande av hedersmedlemskap i RI till en icke-rotarian

Detta är endast möjligt för andra kontakter i din klubb. Två fall kan inträffa:

1. Personen är RI-hedersmedlem endast i din klubb

=> Skapa sedan personen som Annan kontakt och ställ in RI:s hedersmedlemskap i  Community-parametrarna. Se bilden till höger

2.  Personen är RI-hedersmedlem i flera klubbar och  alla dessa klubbar använder Polaris och tillhör samma instans (land)

=> Då måste du först be Polaris-administratören att skapa personen som Övrig kontakt i  Rotarys multidistrikt "Rotary Sverige" och sedan kommer du att kunna göra honom/henne till gäst i din klubb. Ställ sedan in RI:s hedersmedlemskap i  Community-parametrarna. Se bilden till höger

En icke-rotarian (Annan kontakt) kan också vara hedersmedlem i flera RI-klubbar. Varje hedersmedlemskap anmäls till RI.

När personen inte längre är medlem i klubben raderas antingen hennes register eller så avslutas hennes gästrelation. I båda fallen kommer RI:s hedersmedlemskap automatiskt att avslutas.

Om icke-rotarianen förflyttas till en annan klubb inom Polaris kvarstår hans/hennes hedersmedlemskap i RI. Om han/hon förflyttas utanför Polaris avslutas hans/hennes RI-hedersmedlemskap och hans/hennes gästmedlemskap automatiskt.    

Editing Community parameters

Beviljande av lokalt hedersmedlemskap till en rotarian i den egna klubben

Detta är endast möjligt för aktiva medlemmar i klubben.

=> Du anger det lokala hedersmedlemskapet i communityparametrarna. Se bilden till höger. 

När du beviljar lokalt hedersmedlemskap till en av dina medlemmar kommer detta hedersmedlemskap endast att synas i Polaris. Han eller hon kan inte rapporteras till RI som hedersmedlem eftersom det bryter mot RI:s policy.

Han/hon måste betala den årliga medlemsavgiften till RI.