Vad måste Du tänka på när Du publicerar bilder?

tisdag 21 december 2021

Team Polaris

Den svenska upphovsrättslagen (1960:729) skyddar alla foton. Vid användning av foton av tredje part för hemsidan krävs tillstånd från upphovsrättsinnehavaren - annars kan det få konsekvenser enligt straffrätt och civilrätt.

Vårt råd är att systematiskt leta efter royaltyfria bilder som på pixabay.com (se även nedan).

Alla fotografier är skyddade av upphovsrätt

Med upphovsrättslagen är alla fotografier skyddade över hela linjen - oavsett om de är tagna av ett proffs eller en amatör. Detta omfattar även vardagsbilder, familje- och semesterbilder, landskapsbilder, produktbilder, pressbilder etc. Det krävs alltså alltid upphovsrättsinnehavarens tillstånd om dessa bilder ska användas.

Förutsättningen för skydd är att bilden föreställer ett tredimensionellt föremål som fotograferats med kamera eller mobiltelefon. Skydd av tvådimensionella original, det vill säga en fotokopia, foto av annan bild, fotografier av texter och ritningar etc. ingår inte.

Där dessa nya regler gäller

Upphovsrättslagen har alltså en konkret effekt på många vardagliga situationer: användning av andras bilder på den egna hemsidan eller tredje parts produktbilder i webbshopen etc. är inte heller tillåtet utan samtycke. Det är inte heller tillåtet att lägga upp bilder från tredje part på sociala medier (Facebook, Instagram...) utan upphovsrättsinnehavarens medgivande.

Men att dela/länka bildinnehåll är vanligtvis inget problem. Ett undantag är användningen av upphovsrättsskyddade bilder för rent privat bruk. Ett sådant foto kan laddas ner till en PC och användas som bakgrund till exempel.

Retroaktiv tillämpning av upphovsrättslagen

Skyddet av fotografier gäller även gamla fotografier. Vid användning av dessa krävs därför även upphovsmannens samtycke. Om en sådan bild redan har använts på den egna hemsidan krävs inget efterföljande samtycke. En förnyad användning av bilden i annat sammanhang är dock inte längre tillåten.

Alternativa möjligheter för bildanvändning

Det finns olika portaler på internet som erbjuder högkvalitativa bilder, så kallade stock photos, för fri (och oftast även kommersiell) användning.

Några av de mest kända plattformarna för gratisbilder är Pixabay, Pexels eller Unsplash. Utöver dessa finns det även betalerbjudanden med en mängd andra professionella bilder – plattformar som Shutterstock eller Adobe Stock är värda att nämna här.

Med tillåtelse från Alex Dörrer, 02. April 2020
https://www.hosttech.de/blog/neues-urheberrecht-die-auswirkungen-auf-homepages


Observera:

PicRights Europe GmbH söker på Internet efter bilder på uppdrag av Reuters News & Media Inc. och kontrollerar om ett upphovsrättsintrång har skett. Om en bild används olagligt tar PicRights in licensavgifter och eventuella böter på uppdrag av klienten.

Byrån hittar ständigt nya och gamla bilder på rotaryklubbarnas hemsidor som gör intrång i upphovsrätten och för vilka inga licensavgifter har betalats. Den efterföljande betalningen av royalties är dyr.


Definition av olika synligheter

  • Styrelsemedlemmar (egen klubb) => synlig endast efter inloggning, endast styrelsemedlemmar eller innehållsadministratörer 
  • Styrelse- och utskottsledamöter (egen klubb) => synlig endast efter inloggning, endast styrelse- och utskottsledamöter eller innehållsadministratörer
  • Alla medlemmar (egen klubb) => endast synliga efter inloggning, endast klubbmedlemmar eller innehållsadministratörer
  • Alla medlemmar (eget distrikt) => endast synliga efter inloggning, endast rotarianer + rotarakter i det egna distriktet
  • Alla medlemmar (eget multidistrikt) => endast synligt efter inloggning, endast rotarianer + rotarakter i samma multidistrikt (2330, 2340, 2350, 2360)
  • Alla medlemmar (alla enheter) => synliga endast efter inloggning, endast rotarianer + rotarakter + medlemmar i specialklubbar och kommittéer
  • Offentlig förhandstitt => första 3 raderna synliga utan inloggning, resten endast efter inloggning, endast rotarianer + rotarakter + medlemmar i specialklubbar och kommittéer
  • Offentlig => synlig utan inloggning

Synlighet