Importera e-postadresser till anpassade mottagargrupper

fredag 3 mars 2023

Team Polaris

När du skapar en anpassad mottagargrupp kan du importera e-postadresserna från en fil.

Klicka på knappen "Importera medlemslista" under fliken Verktyg, Mottagargrupper och Skapa. Där kan du ladda ner ett exempel på filformatet som accepteras.  Denna mall bifogas också här nedan. Filen måste vara ett Excel-blad i (XLSX) format.

Importen laddar och kontrollerar filen när du drar den till uppladdningsområdet eller om du valde filen genom att klicka på uppladdningen.

När du trycker på knappen "Spara" bearbetas och lagras uppladdade data.

Följande regler gäller för filraderna:

  • Första raden i filen (rubrikraden) hoppas alltid över.
  • Om e-postadressen redan finns i listan hoppas posten över och bearbetas inte. Detta undviker dubbletter.
  • Om RI_ID är ifyllt i den första kolumnen måste motsvarande medlem finnas i Polaris. Hens Polaris-data kommer att användas och uppgifterna i filen ignoreras.
  • Om RI-ID-numret redan finns i listan hoppas posten över och bearbetas inte.  Detta undviker dubbletter.
  • Om språkkoden inte är inställd tas standardklubbspråket.

Praktiska tips:

Om du vill importera icke-rotarianer eller personer som inte är med i Polaris, använd fil med kolumnerna: förnamn, efternamn, hälsningsfras, språk och epostadress och låt RI-ID:t vara tomt.  Se mallfilen nedan.

Om du vill importera rotarianer som finns i Polaris, fyll bara i kolumnen RI-ID och låt alla andra kolumner vara tomma. Medlemsuppgifterna kommer automatiskt att hämtas från Polaris. Se mallfilen nedan.