FAQ - Allmänt

torsdag 1 februari 2024

Polaris Team


Vad är Polaris?

Polaris utvecklades för några år sedan av Rotary Schweiz/Liechtenstein. Det används för närvarande av 22 europeiska distrikt, cirka 1 500 klubbar i 10 länder med cirka 60 000 medlemmar för att kommunicera och upprätthålla klubb- och distriktsaktiviteter. Systemet ägs av Föreningen Rotary Media Schweiz/Liechtenstein, en icke-vinstdrivande juridisk person. Det leds av rotarianer och utvecklas och drivs av oberoende företag.

Detaljer ...


Varifrån kommer namnet "Polaris"?

Många undrar varför detta IT-system heter Polaris och var namnet kommer ifrån. Här är den sanna historien ...


Kan jag använda Polaris på min smartphone (app)?

Ja, Polaris är en rent webbaserad applikation och kan naturligtvis öppnas på en smartphone via webbläsaren (t.ex. Safari, Chrome, ...). Alla funktioner som nyheter, anmälan till evenemang, medlemssökning och administration är tillgängliga. När sidan har öppnats kan den sparas som en "app" med bara några klick på din smartphone.

Du hittar relevanta instruktioner här.


Hur är Polaris organiserat?

Polaris är ett modernt ledningssystem för rotarianska samhällen (klubbar, distrikt, etc.) som introducerades i januari 2021 som efterföljare till RCMS (Rotary Club Management System), som framgångsrikt använts i 20 år.

Detaljer ...


Vad gäller för dataskydd?

Dataskydd avser medlemsuppgifter eller personuppgifter för andra berörda personer såsom gäster, besökare eller talare.

Du hittar en detaljerad beskrivning här.


Hur kan jag logga in?

Du hittar inloggningsknappen längst upp till höger på sidan. När du har klickat på knappen kan du logga in med din e-postadress (jobb eller privat) och ditt lösenord.

Om du inte längre vet ditt lösenord kan du klicka på "Jag har glömt mitt lösenord" och sedan ge dig själv ett nytt lösenord. Du kommer att få ett e-postmeddelande om detta.


Var ändrar jag mitt lösenord?

Klicka antingen på ditt namn längst upp till höger eller på "Navigering" och klicka sedan på "MINA INSTÄLLNINGAR | Ändra mitt lösenord" i menyn till vänster.

Du måste sedan ange ditt nuvarande lösenord och ditt önskade nya lösenord (två gånger). Observera den angivna lösenordspolicyn.


Varför får jag ibland en PIN-förfrågan när jag loggar in?

PIN-kod eller tvåfaktorsautentisering (2FA) krävs för användare som har rätt att hantera medlemsdata i Polaris.

PIN-kod krävs inte om användaren loggar in i Polaris med funktionen Stay Signed In och det senaste inloggningsdatumet är mindre än en vecka gammalt.

PIN-koden genereras av Polaris och skickas till användaren via e-mail till den adress som han/hon använde för att logga in.

Detaljer ...


Vad bör man tänka på vid publicering av foton och bilder?

Detta är en allmän anmärkning - det finns inget rättsligt krav.

Följande rättsliga ramar gäller för skapandet av ett foto och dess publicering:

Rätten till sin egen bild

De avbildade måste vara överens innan ett foto tas (följ lagstiftningen i ditt land). Försiktighet är av yttersta vikt, särskilt vid fotografering av minderåriga. I detta fall måste vårdnadshavare samtycka.

De som fotograferas (eller deras företrädare) måste också informeras om hur bilderna kommer att användas.

Gruppens storlek, som ofta antas ("Jag kan ändå ta bilder på 10 eller fler personer"), spelar ingen roll! Men om alla tittar in i kameran och ler, kan man utgå från att alla är överens.

Att känna igen en person på ett foto behöver inte nödvändigtvis vara begränsat till att känna igen ansiktet. Det räcker t.ex. med en engångstatuering på halsen.

Upphovsrätt

Fotografen har de immateriella rättigheterna (copyright) och har därför rätt att nämnas vid namn i varje publikation.

Vid användning av material från tredje part, särskilt från företag (inklusive logotyper), nyhetsbyråer och bilddatabaser, måste du noggrant ange upphovsrätten och, om nödvändigt, rådfråga om publicering på din webbplats.

Ange alltid upphovsrättsinnehavaren i fältet "Beskrivning" under bilden.

Detaljerad information om upphovsrätt här ...

Praktisk guide till dataskydd.


Vem äger Polaris och var körs det?

Systemet och programvaran ägs av "Föreningen Rotary Media" (ARM), en ideell organisation som helt kontrolleras av de 3 Rotarydistrikten i Schweiz/Liechtenstein. Polaris tillhandahålls som en SaaS-lösning (Software as a Service) för distrikten och varje land har sin egen instans. Inga data utbyts mellan länderna, endast IT-infrastrukturen är densamma.

Fysisk struktur

Polaris IT är byggt på privat molnteknik. Det virtuella datacentret tillhandahålls av Metanet och sträcker sig över två fysiska platser. En tredje privat plats används som redundant långsiktig backup-lagring. Alla platser är belägna i Schweiz; inga data lagras utomlands. Tillgängligheten kan kontrolleras här: https://polaris.betteruptime.com/

IT-infrastrukturen drivs av Cloudtec, som också ansvarar för mjukvaruutvecklingen. Inga andra företag eller personal har tillgång till den.


Vilka är personerna bakom Polaris?

Polaris-teamet består för närvarande av 5 medlemmar från Rotaryklubbar i Österrike och Schweiz. De träffas varje vecka i videokonferenser för att diskutera aktuella problem och besluta om programmets framtid. Utöver detta kärnteam finns det tidigare teammedlemmar och Polaris-ambassadörer i olika europeiska länder. Du kan läsa mer här