Vilka är personerna bakom Polaris?

lördag 31 december 2022

Team Polaris

Polaris-teamet

Våra ansvarsområden:

Polaris-teamet ansvarar för utvecklingen av programvaran Polaris och för stödet till distrikten. Programvarutekniken utförs av Cloudtec AG.

Ansvaret för driften av Polaris-systemen sköts av Cloudtec AG och ansvaret för driften av infrastrukturen sköts av Metanet AG. Båda arbetar på kontrakt med ARM.

Våra uppgifter:

  • Hållbar produktutveckling av Polaris-lösningen
  • Förvaltning av produktutvecklingscykeln (nya versioner).
  • Samordning av tredje parter som deltar i utvecklingen och driften. Stöd till de distrikt som använder Polaris.
  • Organisation av en samling för Polaris-distriktets representanter före varje utvecklingsfas av en ny version.
  • Anordnande av årliga möten med DITS, DITS:s ställföreträdare och distriktsrepresentanter i de olika länderna.
  • Främjande av Polaris i andra länder Regelbunden rapportering till ARM och till församlingen av distriktsrepresentanter för Schweiz och Liechtenstein om Polaris status.

Kontakt:

För kommersiella frågor om Polaris, vänligen skicka ett meddelande till team-polaris@rotary.ch. För support, vänligen se vår Hjälp-sida.

Fritt foto från krakenimages på Unsplash

Jan Trnka, Produktchef & IT - ansvarig VRM

Min yrkesbakgrund leder mig till den fasta övertygelsen att Rotary behöver ett nytt fullfjädrat samarbetsbaserat IT-system som är tillgängligt på alla användarenheter och på alla språk. Mitt engagemang steg under åren från en IT-samordnar- till DITS-roll och slutade under åren 2019-2020 som medlem i Polaris-teamet, i rollen som teknisk ledare för det projektet. Under den här tiden blev Polaris naturligtvis min passion. Sedan 2022 har jag tagit över rollen som produktchef. I den positionen planerar och organiserar jag utvecklingen av denna unika programvara. Tillsammans med att hålla kontakten med distrikten och med alla inblandade parter är det en utmaning som fyller mitt liv som rotarian.

Jag vet att jag inte kan göra det rätt för alla, men det gör mig glad att göra det rätt för många.    

Marion de Lattre-Wiesel, Teammedlem

Relationsansvarig, talesperson, kommunikatör och moderator, redaktör, korrekturläsare (och många fler) ...  och kvinnlig komponent i teamet.

Jag är en självlärd datanörd sedan barnsben... och har varit involverad i IT-hantering och support sedan jag gick med i Rotary.

Min främsta tillgång är att jag inte är en dataproffs (först en arkitekt, sedan en medlare) och därför kan jag förklara datorprocesser på vanligt språk, inte nörd!

Jag är mycket glad över att få möjlighet att bidra med mina kunskaper och min entusiasm till spridningen och användningen av det underbara verktyget som är Polaris!

Philippe Schnyder, Teammedlem

Som IT-säkerhetsingenjör och konsult, rotarian och före detta rotaractmedlem som har använt datorer i nästan hela sitt liv har jag en stark teknisk bakgrund.

År 2014 gick jag med i den nationella IT-gruppen med ansvar för Rotary och Rotaract i Schweiz. Under årens lopp har jag haft nöjet att följa utvecklingen av det tidigare systemet i det som idag är Polaris.

Sedan 2014 har jag haft många roller i rotarys IT-team, bland annat teknisk support och samordning av utvecklingen av föregångaren till Polaris.

Christian Mayer, Teammedlem

Som DICO1920 i Österrike kunde jag organisera och framgångsrikt implementera Polaris-introduktionen i Österrike och Bosnien-Hercegovina. Jag kunde intensivt utöka mina kunskaper om Polaris och Rotary. Jag är därför mycket glad över att nu få möjligheten att bli en del av Polaris-teamet.

Med många års erfarenhet inom IT-sektorn och djup kunskap om ett brett spektrum av teknologier är jag redo att ge mitt bidrag till vår gemensamma framgång.

Under min yrkeskarriär har jag skaffat mig lång erfarenhet av projektledning. Jag är bekant med effektiv koordinering av team och framgångsrik implementering av projekt, oavsett om det är inom mjukvaruutveckling, systemimplementering eller inom området för användarutbildning.

Jag är övertygad om att vårt samarbete kommer att leda till innovativa lösningar som ger verkligt mervärde till våra rotariansvänner.

Tack för det varma välkomnandet till laget!

 Michael Willi, Teammedlem  

Genom mitt arbete som tandläkare har jag upplevt digitaliseringen av vårt yrke på nära håll och även implementerat den i praktiken. Den enastående betydelsen av användarvänlig, stabil och uppdaterad programvara var och är ett grundläggande krav. Det som är sant för mitt lilla företag är ännu viktigare för en global organisation som Rotary. Polaris är just det verktyget, utformat inte bara för att förenkla den dagliga administrationen i klubbarna, utan också för att göra Rotary som helhet mer attraktivt för klubbmedlemmar och kandidater.

Det är ett stort nöje att arbeta i Polaris-teamet, där motiverade rotarianer ständigt förbättrar programmet genom sina egna erfarenheter i klubben och nu också utbildar DITS:ar från olika länder. Denna ideella verksamhet med ett gemensamt flerspråkigt program kommer säkert att leda till att den europeiska Rotarygemenskapen växer samman, och jag ser särskilt fram emot detta.

Kent Vesterberg, Teammedlem

Jag är i grunden elektronikingenjör men kom i kontakt med datorer redan 1974, vilket gör att jag måste betraktas som en veteran i detta sammanhang.

Jag fick min utbildning i Malmö och på Lunds Tekniska Högskola. Jag har arbetat med hårdvara men sedan 1980 har det mest handlat om mjukvara och IT-system.

Jag blev inbjuden till Rotary 1994 i Svedala, en liten by i södra Sverige. IT-kunskaperna inom Rotary var minst sagt låga, så det blev nära till hands att utbilda inom klubb och distrikt.

Jag var DITS i distrikt 2390 i många år. Men från 2005 var jag ordförande i IT-utskottet i Rotary Sverige. Jag var med och införde det första datorsystemet i Sverige 1997 och var projektledare för ett nytt system 2013 och har nu varit aktiv med Polaris i två år.

Serge Dupont, Polaris-ambassadör

Under 2019-2020, som guvernör för D1690, var jag övertygad - det är jag fortfarande - om att vår rörelse måste anpassa sig till den ekonomiska, tekniska, samhälleliga etc. utvecklingen i världen omkring oss, annars skulle den vissna och försvinna. Valet av ett effektivt datorverktyg var en del av denna oro. Vi valde Polaris.

Det är ett beprövat mjukvarupaket -  tjugo år av existens -  som utvecklas (minst två nya utgåvor per år) för att möta behoven och förväntningarna hos användardistrikten. Den stöds  av en solid och flerårig struktur: fyra rotarianska designers, ett serviceföretag som skriver koden och ett team av utbildare/underhållare. Den uppfyller kraven i den europeiska GDPR-lagstiftningen och drar nytta av erfarenheterna från nitton användardistrikt. Den är utformad av rotarianer för rotarianer, inom ramen för en ideell förening, och är godkänd av Rotary International.

Idag är vi så entusiastiska över de resultat vi har uppnått när det gäller vår image och noggrannheten i hanteringen av våra klubbar och distrikt, att Polaris IT-team och jag har beslutat att  "sprida ordet" till europeiska distrikt som ännu inte använder Polaris!    

Brigitte Burtinovic, Polaris-ambassadör

Som en del av DITS 1690-teamet sedan början av äventyret är jag övertygad om det intresse som ett sådant verktyg representerar för ett distrikt.

Det förmedlar Rotarys varumärke.

Det bidrar till att förbättra vår image.

Den är dynamisk och ett verktyg för både intern och extern kommunikation. Det är tillgängligt för alla, inget behov av datorkunskaper. Min största tillfredsställelse är att under de månader som gått se hur klubbarna tar över ägandet av verktyget och utvecklar dess användning både på sin egen webbplats och på distriktets webbplats

Idag skulle vi inte klara oss utan den!

Caroline de Quelen, Polaris-ambassadör

Övertygad av Polaris är jag en del av D1690 DITS:s-teamet sedan det implementerades i våra 80 klubbar 2019.

Eftersom jag är genuint intresserad av datorer, men inte utbildad datavetare, uppskattar jag att Polaris, som är tillägnat alla rotarianer, är så lätt att använda.

Detta är det verktyg som våra klubbar saknade för bättre konsekvens och ännu mer effekt!

Organiserad och metodisk, jag tycker om att lyfta fram alla funktioner i detta vackra kommunikations-, organisations- och ledningsverktyg med klubbar och svara på de olika praktiska frågorna. Det är lätt att vara övertygande när man presenterar ett verktyg som uppfyller behoven så väl!

 Polaris, ett verktyg för rotarianer, skapat och administrerat av rotarianer

Olivier Garosi, Polaris-ambassadör

Olivier Gardiol, tidigare teammedlem

Polaris fader och hjärna bakom allt detta!

Sedan 2006 ansvarar han för IT-lösningarna för klubbarna i sitt distrikt och sedan i Schweiz. Olivier Gardiol tog 2018 över ansvaret för att driva Polaris-projektet med ett helt nytt system som syftar till att driva rotaryklubbarna och möjliggöra en modern kommunikation i rotarygemenskapen.

Hans funktion som produktchef togs över av Jan Trnka år 2022. Olivier är fortfarande tillgänglig för Polaris-teamet och stöttar sina kollegor från fall till fall.