Hur man hanterar SEMDA:s felmeddelanden och e-postmeddelanden

onsdag 28 juni 2023

Team Polaris

SEMDA är en integrationsplattform som konsoliderar ändringar som gjorts i Polaris och tillämpar dem i Rotary Internationals system. På så sätt synkroniserar SEMDA medlems- och klubbdata med MyRotary.

För att se vilka data som synkroniseras, läs artikeln "Datautbyte med Rotary International (RI)".

Under processen med datasynkronisering kan fel inträffa. I sådana fall informeras klubbens sekreterare eller medlemmen eller båda via e-post. Det finns många fel som kan hända. Men texten i e-postmeddelandet har alltid en tydlig förklaring och råd om vad du måste göra. Följ detta råd!

Om du inte förstår meddelandet i e-postmeddelandet, kontakta din IT-samordnare eller sekreterare.

SEMDA logo