Dubbelt medlemskap i Rotary och Rotaract (V00)

söndag 5 mars 2023

Team Polaris

Administrationen av medlemmar i Polaris bygger på principen att behålla uppgifterna på ett enda ställe och på den unika identifieringen av alla medlemmar. Detta motverkar redundansen av dubbla medlemskap. Dubbelt medlemskap i Rotary och Rotaract är dock möjligt i Polaris.

En medlem med dubbelt medlemskap kan vara antingen:

  1. en medlem i en rotaractklubb och registrerad som gäst i en rotaryklubb, eller ...
  2. medlem i en rotaryklubb och registrerad som gäst i en rotaractklubb.

Det är mer troligt att rotaractmedlemmar blir rotarianer med tiden än vice versa. Därför  är alternativ 2 att föredra.

Följande begränsningar gäller:

  • Medlemmen betalar endast avgifter i en klubb (hens hemmaklubb).
  • Hens personuppgifter sparas endast hos medlemmens hemmaklubb.
  • Medlemmens närvarostatistik förs endast i hens hemmaklubb.
  • Medlemmen kan inte inneha en styrelsepost i gästklubben.  Hen får dock tjänstgöra där i en kommitté.
  • Rotarian kan inte vara hedersmedlem i en Roratactklubb. Rotaract har inget hedersmedlemskap.

Praktisk guide

Om du är orolig för dubbelt medlemskap kan du överväga att gå över till en rotaryklubb. Be sedan om att bli registrerad som gäst i din Rotaractklubb hemma. Om du insisterar på att bli listad i båda klubbarna i Rotary Internationals katalog, be gästklubben att markera dig som hedersmedlem.