Polaris Support in Sweden

petak, 30. decembar 2022.

Åke Bruhn

För att underlätta för dig som medlem har vi samlat all supportinformation på ett ställe https://rotary-se.ladesk.com. Där kommer vi att fyllas på med information vart efter frågorna och handledningar kommer.

Där finner du på sikt mer och mer handböcker, lathundar, tips samt kunskapsdatabas (FAQ) under områdena:

  • Information från Rotary International (RI) med alla officiella publikationer, info om My Rotary mm
  • Rotariana-information
  • Teknisk support/info på Polaris samt e-post-systemet One.com


Där finns också formulär för att skriva in frågor och/eller förslag som rör:

  • Information från RI och Rotariana-information (besvaras av resp. Distriktsguvernör)
  • Teknisk support (besvaras av respektive distrikts IT-samordnare)

Var noga med att ställa frågan till rätt mottagare, så får Du snabbare svar!

FRÅGA I FÖRSTA HAND DIN KLUBBS IT-SAMORDNARE, SOM HAR GÅTT 
UTBILDNING I POLARIS OCH KAN HJÄLPA DIG PÅ SNABBASTE SÄTT !!!! 


Gå I ANDRA HAND till https://rotary-se.ladesk.com för mer information!

OBSERVERA!
Skicka INTE e-post direkt till oss i Supporten på våra personliga adresser. Då är risken att ditt ärende försenas eller uteblir då vårt support-system inte kan bevaka frågorna. Ej heller får vi statistik på ärendena.

Undvik också telefonsamtal direkt till oss i Supporten. Många har ju en anställning som de måste sköta.

SUPPORTINFORMATION